Jobkitchen
De surfspot voor horecajobs
Uitgebreid zoeken
logo

Zaalverantwoordelijke

Bedrijf

Bij Middelpunt kunnen gezinnen, groepen, senioren en mindervaliden comfortabel overnachten aan zee in een aangepast kader op nog geen 600 m van het strand in Middelkerke.

Taken

Functiebenaming: Zaalverantwoordelijke Middelpunt

Plaats in de organisatie: Diensten – Horeca / Hotel
Krijgt leiding van: Hotelmanager en Assistent-hotelmanager Middelpunt

Doel van de functie: U leidt de zaal en werkt hierin actief mee om de verschillende klanten van Middelpunt een kwaliteitsvolle bediening te garanderen.

Functie-inhoud:

 • Je staat in voor de organisatie van de zaal, ontvangt klanten en zorgt voor een kwaliteitsvolle bediening en service.
 • Je stuurt een aantal mensen aan die ingezet worden in de zaalbediening en/of bar en springt bij waar nodig. Je leidt nieuwe werknemers op.
 • Geeft leiding aan mensen met een arbeidshandicap, op een mensvriendelijke manier, met aandacht voor respect, vertrouwen en het bevorderen van persoonlijke groei van de medewerkers.
 • Je werkt nauw samen met de Hotelmanager, Assistent-hotelmanager en je collega’s binnen Middelpunt.
 • Houdt toezicht op het veilig en correct gebruik van arbeidsmiddelen (gereedschappen, machines, PBM’s, grondstoffen) en ziet toe op voldoende orde en netheid op de verschillende werkposten.
 • Werkt mee aan het beperken van afval, correct sorteren en het reduceren van energieverbruik.

Profiel

Diploma: geen diplomavereisten, bij voorkeur horeca-opleiding
Weekendwerk is inherent aan de functie

Ervaring: Leidinggevende ervaring, ervaring in de zaal is vereist.

Technische competenties:

 • Kennis hebben van diverse problemen in verband met het werken in de zaal.
 • Gepast kunnen omgaan met een diversiteit aan klanten.
 • Basiskennis MS-office toepassingen
 • Goede kennis Nederlands, Frans, Engels, basiskennis Duits

Gedragscompetenties:

 • Algemeen:

  Sociale vaardigheden : beschikken over een sociaal ontwikkelingsniveau dat een stabiel en voorbeeldig functioneren in de werkomgeving garandeert
  Loyaliteit : zich voegen naar het beleid, de normen de waarden, de procedures en de afspraken van de organisatie en met betrekking tot de eigen functie/rol
  Integriteit : Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de werkuitvoering te maken hebben; eerlijk, objectief en correct zijn naar mensen toe.
  Kwaliteitsbewustzijn : Rekening houden met de kwaliteit van het geleverde resultaat (product of dienst tav. interne of externe klanten) door gedurende de werkuitvoering rekening te houden met alle voorwaarden die hiervoor vereist zijn en deze positief te beïnvloeden.
  Inzet : Inspanningen leveren om in zijn functie een goed resultaat te behalen. De bekwaamheid en de wil om zich enthousiast en op positieve wijze in te zetten, hoge eisen stellen aan het eigen werk.
 • Functiespecifiek:

  Flexibiliteit : Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, werktijden, verantwoordelijkheden en/of mensen.
  Klantgerichtheid : Een hoge prioriteit geven aan de tevredenheid van externe klanten en daarnaar handelen in alle aspecten van de werkuitvoering. Klanten met respect behandelen, vragen op een transparante, integere en objectieve wijze behandelen.
  Communicatie : Kennis, ideeën en opinies overbrengen en hierbij gebruik maken van de juiste kanalen, instrumenten en overlegmomenten.
  Verantwoordelijkheid : Zich aansprakelijk tonen voor het gunstig of ongunstig resultaat, ook als er meerdere personen bij betrokken zijn.
  Leiding geven : Het coachen en ondersteunen van medewerkers teneinde de vooropgestelde objectieven te bereiken. Doelen formuleren, taken verdelen, instructies geven, afspraken maken, voortgang bewaken, corrigeren.
  Sociabiliteit : Zich zonder moeite onder andere mensen kunnen begeven. Gemakkelijk naar andere toestappen en zich in gezelschap mengen. Eenvoudig nieuwe contacten en relaties maken.
  Organiseren : Het proactief stellen van objectieven en op een efficiënte en effectieve wijze de beschikbare tijd en financiële en menselijke middelen aanwenden om objectieven te bereiken.
  Assertiviteit : Op een niet-kwetsende manier opkomen voor eigen mening, behoeften of belangen
  Initiatiefname : In een vroeg stadium stappen zetten om problemen of belemmeringen te signaleren en aan te pakken. Alert zijn en anticiperen op nieuwe kansen of veranderende situaties.

Aanbod

Te bespreken.

Adres van de werkplek :
Westendelaan 37
8430 Middelkerke

Solliciteren :
Jobs@mariasteen.be

Opdrachtgever

Middelpunt

Publicatiedatum

13.01.2018

 
Aantal keer bekeken: 264
Tom Lefevere
051/230849
jobs@mariasteen.be www.middelpunt.be